Eradicarea stereotipurilor

Sexismul și misoginia, stereotipurile de gen și discriminarea sunt efecte ale unei educații deficitare, dar și ale unei legislații care există pe hârtie, dar nu este aplicată în viața de fiecare zi. Mihaela Miroiu consideră că școala și politica sunt principalele arene în care trebuie să fie promovată egalitatea sexelor.