Singularitatea tehnologică

Dacă forţez trecerea frontierei unei ţări sunt arestat. Dacă forţăm frontierele minţii și puterii omenești ce păţim?
Cu fizicianul Andrei Dorobanţu