Filosofia științei

Complexitatea gândirii umane a dus la întrepătrunderea tuturor domeniilor pe care oamenii le-au abordat. Așa cum vorbim de matematica picturilor, de arta inginerească, putem vorbi și de filozofia științei. În acest context fizicianul Alexandru Nicolin abordează ideea de etică și responsabilitate în comunitatea științifică.