Gheorghe Ștefan

Absolvent al Facultății de Electronică și doctor al Universității Politehnice București, Profesorul Gheorghe Ștefan, Membru Corespondent al Academiei Române, este Directorul Departamentului DCAE – Dispozitive, Circuite și Aparate Electronice al Facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației a UPB.

Este de asemenea membru al unor distinse foruri internaționale: IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineers), ACM (Association for Computing Machinery), Academia de Științe din New York și The World Academy of Arts and Science. A fost, în perioada 1990-1991, Ministru al Educației și Științei.
Profesorul Gheorghe Ștefan are o vastă și impresionantă activitate de profesor și cercetător, acoperind domenii de top ale științei și tehnologiei contemporane: Electronica funcțională, Circuitele Integrate Digitale și Sistemele Digitale Avansate, precum și fascinantul domeniu al Sistemelor cu Auto-Organizare.

A fost prezent ca profesor, cercetător sau consultant principal în mari centre americane: Colegiul St. Marry’s al Universității din Maryland University (Arhitectura de Calcul și Teoria Calculului), Smith College, Northampton, Massachusets, Infocruiser, Maryland și la sediul din București al Companiei NoBug Consulting din Sunnyvale California.

Departamentul DCAE pe care Profesorul Gheorghe Ștefan îl conduce coordonează specializări în domenii moderne de mare interes -Microelectronica, Optoelectronica, Nanotehnologiile- fiind în același timp implicat în cercetări asupra unui larg spectru de probleme, de la dispozitivele semiconductoare, circuitele şi sistemele electronice fundamentale, până la arhitecturile de calcul şi limbajele de programare, după ce, în timp, Departamentul a derulat programe de cercetare și în domeniul tehnologiei dispozitivelor semiconductoare, aparatelor electronice, tehnologiei sistemelor de calcul (cu aplicaţii în: grafică, tehnologia limbajului vorbit şi dialogul persoană-calculator, tehnici avansate în prelucrarea digitală a semnalelor, inteligenţă artificială).

http://dcae.pub.ro/gstefan/