Traian Dascălu

Traian Dascălu a absolvit Facultatea de Fizică, secția Fizică Tehnologică a Universității din București în 1982.

După o perioadă de lucru de doi ani în Laboratorul Examinare Post-Iradiere în Institutul de Reactori Nucleari Pitești a început activitatea de cercetare în domeniul laserelor în Laboratorul de Medii Active Laser și Interacția Radiației cu Materia în Institutul de Fizica Laserilor, Plasmei și Radiației. În 1993 a obținut titlul de Doctor în Fizică la Institutul de Fizică Atomică București sub conducerea Acad. Voicu Lupei. În 1995 a lucrat în Optische Institute Technical University Berlin ca bursier postdoc. Din 1998 până în anul 2005 lucreaza ca cercetător invitat în Mexic și Japonia.

Traian Dascălu și-a continuat cariera de cercetare în Institutul de Fizica Laserilor, Plasmei și Radiației, este cercetător științific gradul I și în prezent este directorul științific al institutului. Atât în țară cât și în străinătate a condus proiecte de cercetare în domeniul fizicii laserilor, aplicațiilor laserilor în industrie și medicină, fizicii radiației THz și aplicațiilor acesteia. Rezultatele obținute s-au materializat prin patente naționale și internaționale, articole în reviste de circulație internațională, lecții invitate etc. Este membru al Optical Society of America.