Mihai Caprini

Mihai Caprini (născut la București în 1944) a absolvit Facultatea de Electronică și Telecomunicații (Secția Ingineri Fizicieni) a Institutului Politehnic București în anul 1967. După absolvirea facultății a început să lucreze la Institutul de Fizică Atomică de la Măgurele, București, în domeniul aparaturii pentru preluarea și prelucrarea datelor în experimente de fizică. Și-a susținut teza de doctorat în anul 1982 în Institutul Central de Fizică, București, cu o lucrare în domeniul controlului sistemelor de achiziție de date pentru fizica experimentală.

În perioada 1984 – 1989 a coordonat Secția de Tehnici și Metode Nucleare a Institutului de Fizică și Inginerie Nucleară (IFIN), iar între 1990 și 1993 a fost Director Tehnic al IFIN. Din 1994 lucrează pentru sistemul de achiziție de date al experimentului ATLAS, unul din experimentele instalate la acceleratorul Large Hadron Collider de la CERN. În perioada 1997 – 2011 a fost Project Associate la CERN, participând la dezvoltarea de programe pentru partea de control, configurare și monitorizare a sistemului de achiziție de date ATLAS.