Alexandru Nicolin

Alexandru Nicolin (n. 1981, București) și-a început studiile universitare în 2000 la Universitatea POLITEHNICĂ din București, susținându-și în 2004 Teza de Master, iar în 2008 Teza de Doctorat, ambele la Institutul Niels Bohr, Universitatea din Copenhaga.

Domeniile sale de interes acoperă metodele analitice și computaționale folosite în dinamica neliniară a sistemelor cuantice mesoscopie, domeniu în care și-a susținut Teza de Abilitare (2014, Universitatea POLITEHNICĂ din București) și este conducător de doctorat. Alexandru Nicolin este Cercetator Științific II la Institutul Național pentru Fizică și Inginerie Nucleară Horia Hulubei, în cadrul Departamentului de Fizică Computațională și Tehnologii Informaționale, portofoliul temelor sale de cercetare cuprinzând proprietățile gazelor atomice condensate în sens Bose-Einstein și studiul numeric al modurilor colective în materia nucleară.

Rezultatele de până acum ale dlui Nicolin se regăsesc în articole publicate în Physical Review A, Physical Review E, Physica D, Physica A, Romanian Reports in Physics, pentru două articole publicate în 2011 fiindu-i acordat premiul Constantin Miculescu al Academiei Române în 2013.  Pentru a marca cele două decenii de la prima observare experimentală a unui gaz condensat în sens Bose-Einstein, dl Nicolin a co-editat primul număr din 2015 al Romanian Reports in Physics dedicat “Bose-Einstein Condensation: Twenty Years After” http://rrp.infim.ro/2015_67_1.html).